DOCENTES SON CAPACITADOS EN TÉCNICAS DE PREVENCIÓN